Aanmelden event YGC live 2016.

Je kan je hier aanmelden. NB De aanmelding is gesloten!

Klik hier voor het privacyreglement.

NB Het SpeedEten is vol. Je kan je hier op de reservelijst laten zetten:  registratie@confriends.org

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:
De factuur dient voorafgaand aan het congres te zijn voldaan.

Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk /per post of e-mail mogelijk via  
registratie@confriends.org
Bij onverhoopte verhindering van deelname kan de gereserveerde plaats kosteloos worden ingenomen door een vervanger.
Naamswijziging graag doorgeven via
registratie@confriends.org
Je hebt na aanmelding een bedenktijd van tenminste 14 werkdagen, waarin kosteloos opgezegd kan worden.
Tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst ( 25.02.2016) zijn er uitsluitend administratiekosten ad  € 30,- ex BTW.
Daarna zijn de volledige kosten van deelname verschuldigd.